conoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conoid.

Từ điển Anh Việt

 • conoid

  /'kounɔid/

  * tính từ

  hình nêm, conoit

  * danh từ

  (toán học) hình nêm, conoit

 • conoid

  hình nêm conoit

  right c. conoit thẳng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • conoid

  * kỹ thuật

  hình chóp

  hình nêm

  toán & tin:

  cônôit

  hình nén

  cơ khí & công trình:

  cônôit hình nêm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • conoid

  Similar:

  cone: a shape whose base is a circle and whose sides taper up to a point

  Synonyms: cone shape