cone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cone.

Từ điển Anh Việt

 • cone

  /koun/

  * danh từ

  hình nón; vật hình nón

  (thực vật học) nón

  (động vật học) ốc nón

  (hàng hải) tín hiệu báo bão (hình nón)

  (số nhiều) bột áo (bột mịn để xoa bột bánh mì đã nhào)

  * ngoại động từ

  làm thành hình nón

  to be coned: bị đèn pha chiếu chụm vào; bị đèn pha phát hiện (máy bay)

  * nội động từ

  có hình nón

 • cone

  (Tech) hình nón

 • cone

  hình nón, mặt nón

  c. of class nhình nón lớp n

  c. of constant phase nón pha không đổi

  c. of friction nón ma xát

  c. of order nnón bậc n

  c. of revolution nón tròn xoay

  algebraic c. mặt nón đại số

  blunted c. hình nón cụt

  circular c. hình nón tròn

  circumscribed c. mặt nón ngoại tiếp

  confocal c.s nón đồng tiêu

  dỉector c. mặt nón chỉ phương

  elemntary c. nón sơ cấp

  equilateral c. mặt nón đều

  imaginary c. mặt nón ảo

  inscribed c. mặt nón nội tiếp

  isotrophic c. mặt nón đẳng phương

  mapping c. mặt nón ánh xạ

  null c. nón không, nón đẳng phương

  oblique c. hình nón xiên

  orthogonal c. nón trực giao

  projecting c. nón chiếu ảnh

  quadric c. mặt nón bậc hai

  reciprocal c. mặt nón đối cực

  reduced c. nón rút gọn

  right circular c. nón tròn phẳng

  spherical c. quạt cầu

  truncated c. hình nón cụt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cone

  * kinh tế

  bột áo

  hình nón

  vật hình nón

  * kỹ thuật

  côn

  hình côn

  hình nón

  hình nón cụt

  nón

  mặt nón

  mặt vát

  miệng loe

  phễu

  điện tử & viễn thông:

  bầu (ồng tia catốt)

  cơ khí & công trình:

  chi tiết hình côn

  côn ly hợp

  ô tô:

  lõi ống côn

  dệt may:

  ống sợi côn

  y học:

  tế bào nón

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cone

  any cone-shaped artifact

  a shape whose base is a circle and whose sides taper up to a point

  Synonyms: conoid, cone shape

  cone-shaped mass of ovule- or spore-bearing scales or bracts

  Synonyms: strobilus, strobile

  a visual receptor cell in the retina that is sensitive to bright light and to color

  Synonyms: cone cell, retinal cone

  make cone-shaped

  cone a tire