cone-pulley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cone-pulley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cone-pulley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cone-pulley.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cone-pulley

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    côn truyền động