cone roof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cone roof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cone roof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cone roof.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cone roof

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    mái hình côn

    vòm hình nón