cone angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cone angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cone angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cone angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cone angle

  * kỹ thuật

  đỉnh hình nón

  góc côn

  góc mở

  điện tử & viễn thông:

  góc hình nón