cone-shaped nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cone-shaped nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cone-shaped giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cone-shaped.

Từ điển Anh Việt

 • cone-shaped

  * tính từ

  có hình nón

 • cone-shaped

  có hình nón

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cone-shaped

  * kỹ thuật

  dạng nón

  hình côn

  hình phễu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cone-shaped

  Similar:

  conic: relating to or resembling a cone

  conical mountains

  conelike fruit

  Synonyms: conical, conelike