cone drive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cone drive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cone drive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cone drive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cone drive

    * kỹ thuật

    bánh răng bậc tháp

    bánh răng côn