cone joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cone joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cone joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cone joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cone joint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mối nối kiểu côn