cone sheave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cone sheave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cone sheave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cone sheave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cone sheave

  * kỹ thuật

  bánh côn điều tốc

  bánh đai bậc

  puli có bậc

  puli côn

  cơ khí & công trình:

  bánh đại bậc

  puli bậc