cone bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cone bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cone bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cone bit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cone bit

    * kỹ thuật

    lưỡi khoan hình nón