cone basalt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cone basalt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cone basalt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cone basalt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cone basalt

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    baza nón