canal zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canal zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canal zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canal zone.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • canal zone

    Similar:

    panama canal zone: a zone consisting of a strip of land across the Isthmus of Panama that contains the Panama Canal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).