canal pond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canal pond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canal pond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canal pond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • canal pond

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    ao trên tuyến kênh

    đoạn mở rộng kênh