canal dredge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canal dredge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canal dredge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canal dredge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • canal dredge

    * kỹ thuật

    máy nạo vét kênh