canal (in a cut) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canal (in a cut) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canal (in a cut) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canal (in a cut).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • canal (in a cut)

    * kỹ thuật

    kênh đào