canalize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canalize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canalize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canalize.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • canalize

  * kỹ thuật

  đào kênh

  điện lạnh:

  tạo kênh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • canalize

  Similar:

  canal: provide (a city) with a canal

  Synonyms: canalise

  channel: direct the flow of

  channel information towards a broad audience

  Synonyms: canalise