canal embankment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canal embankment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canal embankment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canal embankment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • canal embankment

  * kỹ thuật

  bờ kênh

  xây dựng:

  đê kênh

  nền đắp kênh