canal tunnel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canal tunnel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canal tunnel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canal tunnel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • canal tunnel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hầm dùng cho kênh