canal harbour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canal harbour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canal harbour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canal harbour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • canal harbour

    * kinh tế

    cảng kênh đào