canal route nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canal route nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canal route giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canal route.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • canal route

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tuyến kênh