canal policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canal policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canal policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canal policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • canal policy

    * kinh tế

    chính sách kênh đào