canal transport nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canal transport nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canal transport giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canal transport.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • canal transport

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    vận tải đường sông đào