canal digger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canal digger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canal digger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canal digger.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • canal digger

    * kỹ thuật

    máy đào kênh