canal paving rig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canal paving rig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canal paving rig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canal paving rig.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • canal paving rig

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy đặt lớp lát mái kênh