canal silting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canal silting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canal silting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canal silting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • canal silting

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự kênh đầy bùn