breaking test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaking test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaking test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaking test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • breaking test

  * kỹ thuật

  sự thử đứt

  sự thử đứt gãy

  sự thử gãy

  sự thử phá hủy

  thí nghiệm phá hoại

  hóa học & vật liệu:

  thí nghiệm độ gãy vỡ

  thí nghiệm phá hỏng