breaking strain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaking strain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaking strain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaking strain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • breaking strain

  * kỹ thuật

  biến dạng phá hỏng

  lực cắt

  lực phá hủy

  sức cắt

  sức gãy

  giao thông & vận tải:

  sự biến dạng phá hủy