breaking bulk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaking bulk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaking bulk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaking bulk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • breaking bulk

    * kinh tế

    bắt đầu dỡ hàng

    xé lẻ