breaking load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaking load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaking load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaking load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • breaking load

  * kinh tế

  lượng chở nhất định

  * kỹ thuật

  tải trọng phá hoại

  tải trọng phá hủy

  điện lạnh:

  tải gãy vỡ

  hóa học & vật liệu:

  tải phá hỏng