breaking force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaking force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaking force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaking force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • breaking force

    * kỹ thuật

    lực hãm xe

    lực phá hoại