breaking ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaking ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaking ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaking ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • breaking ring

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vòng nghiền