breaking pattern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaking pattern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaking pattern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaking pattern.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • breaking pattern

  * kỹ thuật

  vật lý:

  cấu phá hỏng

  mô hình mặt đứt gãy

  mô hình phá hủy

  điện tử & viễn thông:

  địa diện ngắt