breaking stress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaking stress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaking stress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaking stress.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • breaking stress

  * kỹ thuật

  giới hạn bền kéo

  ứng suất gãy

  ứng suất phá hoại

  ứng suất phá hủy

  ứng suất tới hạn

  toán & tin:

  ứng suất giới hạn (gãy)

  ứng suất phá hoại (gãy)

  cơ khí & công trình:

  ứng suất khi hãm