breaking strength nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaking strength nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaking strength giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaking strength.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • breaking strength

  * kỹ thuật

  độ bền chống phá hủy

  độ bền đứt

  độ bền gãy

  độ bền kéo

  độ bền xé rách

  giới hạn bền

  toán & tin:

  độ bền dứt

  sức chống phá hủy

  xây dựng:

  độ bền giới hạn

  sức chịu phá hủy

  dệt may:

  độ bền kéo đứt

  cơ khí & công trình:

  độ bền phá hủy

  điện lạnh:

  sức chịu gãy