breaking-off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaking-off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaking-off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaking-off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • breaking-off

  * kỹ thuật

  sự đứt

  sự đứt đoạn

  sự gãy

  cơ khí & công trình:

  sự gãy vỡ