breaking capacity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaking capacity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaking capacity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaking capacity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • breaking capacity

  * kỹ thuật

  năng lực cắt mạch

  điện:

  công suất ngắt

  dung lượng cắt

  khả năng cắt mạch

  khả năng ngắt

  điện tử & viễn thông:

  năng lực ngắt mạch