amplitude velocity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude velocity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude velocity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude velocity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amplitude velocity

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    vận tốc biên độ