amplitude selection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude selection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude selection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude selection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amplitude selection

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự lựa chọn biên độ