amplitude of a point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude of a point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude of a point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude of a point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amplitude of a point

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    góc cực của một điểm