amplitude response nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude response nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude response giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude response.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • amplitude response

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  đáp ứng biên độ

  toán & tin:

  sự đáp ứng biên độ