amplitude of fluctuation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude of fluctuation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude of fluctuation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude of fluctuation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amplitude of fluctuation

    * kỹ thuật

    biên độ dao động

    biên độ sóng