amplitude-modulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude-modulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude-modulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude-modulation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amplitude-modulation

    * kỹ thuật

    điều biên

    điều biến biên độ