amplitude scintillation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude scintillation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude scintillation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude scintillation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amplitude scintillation

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự nhấp nháy biên độ