amplitude gate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude gate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude gate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude gate.

Từ điển Anh Việt

 • amplitude gate

  (Tech) cổng biên độ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • amplitude gate

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  cổng biên độ

  cửa biên độ