amplitude curve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude curve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude curve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude curve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amplitude curve

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    đường cong biên độ