amplitude of vibration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude of vibration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude of vibration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude of vibration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amplitude of vibration

    * kỹ thuật

    biên độ dao động

    toán & tin:

    biên độ của chấn động