amplitude fading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude fading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude fading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude fading.

Từ điển Anh Việt

  • amplitude fading

    (Tech) biến hiệu mờ dần biên độ