amplitude information nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude information nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude information giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude information.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amplitude information

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thông tin biên độ