amplitude clipper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude clipper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude clipper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude clipper.

Từ điển Anh Việt

  • amplitude clipper

    (Tech) bộ hạn biên