amplitude of variation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude of variation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude of variation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude of variation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amplitude of variation

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    biên độ biến thiên